På denne nettsiden finner du informasjon om Energitilskuddsordningen

Energitilskuddsordningen ble lansert 24. november 2022, og er en midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter. Ordningen administreres av Enova.

Fra denne siden finner du søknadsskjema, informasjon rundt utbetaling og ikke minst gode råd for hvordan du skal gå fram.

Søknadsfristen er søndag 11. desember 2022.

Merk at søknaden ikke er sendt inn før revisor eller regnskapsfører har signert og godkjent søknaden.

Energitilskuddsordningen for bedrifter

Relatert informasjon

  • Regjeringens pressemelding fra 30. september finner du her.
  • Stortingets behandling av saken: Se mer informasjon her.
  • Forskrift om Energitilskuddsordningen ser du her.
  • Informasjon om Eftas overvåkingsorgans (ESA) vedtak om godkjenning av ordningen finnes her.

Energitilskuddsordningen administreres av Enova SF på vegne av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Sikkerhet og personvern